BJ fit centrum bolo založené v roku 2015 manželmi Bartošovými. Ich cieľom bolo priniesť do Prievidze centrum so skupinovými cvičeniami pre všetky vekové kategórie od najmenších až po seniorov. V centre pôsobia iba skusení trenéri, ktorí posobia nielen na Slovensku, ale aj  v zahraničí, takže sa nielen uvoľníte, zamakáte si, ale tiež viete, že technicky správne cvičíte.